Zadanie od klienta

Zvýšiť predajnosť vozidiel a servisných služieb na showroomoch v Košiciach a Bratislave

Výsledok :

Navrhli sme hĺbkovú analýzu obchodného a marketingového systému. Na základe zistení sme odporúčali spoluprácu s marketingovou agentúrou, s ktorou sme úzko konzultovali tvorbu web stránky a každú novú  kampaň. Obchodne sme oslovili vyše 100 firiem k fleetovej spolupráci a vykonali sme aj analýzu procesov v servise.  Celkovým výsledkom bolo ročné zvýšenie predaja áut o 25% , nové povedomie značky v regióne a zrýchlenie vybavenia vozidiel v servise, čo ocenili zamestnanci uľahčením vlastnej práce a zákazníci rýchlejším vybavením.


Referencia :

MUDr. Jozef Szilasi
Generalny riaditeľ
www.fordszilcar.sk/