Zadanie :

Zvýšiť predajnosť vozidiel a servisných služieb na showroomoch v Košiciach a Bratislave.

Výsledok :

Navrhli sme hĺbkovú analýzu obchodného a marketingového systému. Na základe zistení sme odporúčali spoluprácu s marketingovou agentúrou, pretože sme nemali dostatok času a nechceli vytvárať nový interný marketingový tím. S ľuďmi v agentúre sme úzko konzultovali tvorbu webovej stránky a každú novú  kampaň. Veľkou výhodou sa stalo to, že sme agentúre poskytovali informácie zvnútra spoločnosti a vďaka tomu dokázali navrhnúť najefektívnejšiu kampaň na podporu predaja presne tých áut, ktoré sme v danom mesiaci chceli predať.

Obchodne sme oslovili k fleetovej spolupráci firmy v Košiciach a aj v Bratislave. Realizovali sme obchodné stretnutia a dohodli spolupráce.  Vykonali sme analýzu procesov v servise, poukázali sme na možnosti, ktoré by dokázali zrýchliť vybavenie zákazníkov a riaditelia si to už aplikovali u zamestnancov svojim spôsobom.  Celkovým výsledkom bolo ročné zvýšenie predaja áut o percentá, s ktorými boli riaditelia spokojní.  Nové povedomie značky v regióne prinieslo celej spoločnosti svieži vánok v podobe nových zákazníkov v showroome  a zrýchlenie vybavenia vozidiel v servise ocenili zamestnanci uľahčením vlastnej práce a zákazníci rýchlejším vybavením.


Referencia :

MUDr. Jozef Szilasi
Generalny riaditeľ
www.fordszilcar.sk/