Zadanie č.1

Zachrániť projekt Strašidelný les pre deti a získať rozpočet za rekordne krátky čas.

Výsledok č.1 :

Identifikovali sme 60 potencionálnych firiem, s ktorými sme komunikovali osobne v priebehu iba necelých dvoch týždňov (8 pracovných dní) . Podarilo sa nám získať rozpočet v hodnote 1600 eur a vecné ceny pre účastníkov.


Zadanie č.2

V čase vypuknutia prvej vlny pandémie zabezpečiť sponzorov na on-line koncert s názvom “ Save the summer “

Výsledok č.2 :

Odmietli sme túto myšlienku, pretože sme vedeli, že skoro všetky firmy mali pozastavené rozpočty na podobné aktivity. Prvotne nám nedávalo zmysel telefonovať stovkám firiem ale na druhej strane sa nám to stalo výzvou a pustili sme sa do práce. Podarilo sa nám získať dvoch hlavných sponzorov a desiatich mediálnych partnerov v priebehu dvoch týždňov.

Link na projekt Save The Summer  :
https://www.youtube.com/watch?v=tgmWbulg8Tg


Referencia :

Nádej a energia, ktorú nám priniesol Tomáš nám dodala druhý dych a za posledné dva týždne pred podujatím nám zabezpečil rozpočet na zrealizovanie akcie. Okrem toho, že je veľmi milý a ústretový, tak nás zachránil a počas akcie kedy nám vypadol moderátor sa tejto katastrofy chopil, ochotne nám pomohol a odmoderoval to sám. Tomášove schopnosti pohotovo reagovať na situácie maximálne oceňujem a na ďalšiu spoluprácu o rok sa veľmi tešíme.

Christian Marušák, Creative Director, Hepy