Zadanie :

Klient prišiel s požiadavkou pre nás vtedy ešte netradičnou, ale aj napriek tomu sme dokázali vyhovieť a dohodnúť sa.
Prial si aby sme jeho novú obchodníčku dennodenne viedli ako svoju vlastnú a vyškolili ju na náš obraz.

Výsledok :

Obchodníčku sme naučili ako má vyhľadávať nové kontakty, ako tvoriť databázu a ako s ňou pracovať. Vytvorili sme jej správne call a mail skripty na mieru, vysvetlili psychológiu komunikácie, ukázali silu improvizácie v rozhovoroch a naučili oslovovať klientov tak, ako to robíme my – reálne obchodné rozhovory. Následne sme ju testovali a nacvičovali situácie na nečisto a potom pod naším dohľadom už naostro, keď reálne oslovovala klientov. Obchodníčka sa celý mesiac zúčastňovala našich ranných interných porád ako náš interný človek a osobných video tréningov tri krát denne. Bola súčasťou nášho tímu a zdieľala časť nášho interného know-how aby si vytvorila správne návyky na svojej novej pozícii.

Referencia : 

Obchodníčka už počas prvého mesiaca oslovila 243 firiem a dohodla 9 obchodných rozhovorov / stretnutí pánovi riaditeľovi. 3 z nich sú v štádiu riešenia a 1 potencionálny obchod s klientom z verejného sektora je na dobrej ceste k podpisu.

 

JUDr. Maroš Gondek
Advokát a konateľ
advokátska kancelária
www.mglegal.sk