Prípadové štúdie

Knoyd – Prenájom OZ

Zadanie : Predať špecializované školenia programovacieho jazyka Python pre korporátne spoločnosti v Bratislave. Výsledok : Identifikovali sme 100 potencionálnych firiem, s ktorými sme komunikovali a stretávali sa v priebehu dvoch mesiacov. Podarilo sa nám predať 8...

preèítajte si viac

Hepy events – Prenájom OZ

Zadanie č.1 Zachrániť projekt Strašidelný les pre deti a získať rozpočet za rekordne krátky čas. Výsledok č.1 : Identifikovali sme 60 potencionálnych firiem, s ktorými sme komunikovali osobne v priebehu iba necelých dvoch týždňov (8 pracovných dní) . Podarilo sa nám...

preèítajte si viac

Ford Szilcar – Projekt

Zadanie : Zvýšiť predajnosť vozidiel a servisných služieb na showroomoch v Košiciach a Bratislave. Výsledok : Navrhli sme hĺbkovú analýzu obchodného a marketingového systému. Na základe zistení sme odporúčali spoluprácu s marketingovou agentúrou, pretože sme nemali...

preèítajte si viac