Dominika P. – Mentoring OZ

Čo môžem vyzdvihnúť je neskutočná fantázia a pohotovosť Tomáša. Pri vytváraní call a mail scriptov, pri tréningoch je až ohromujúco pohotový, vie okamžite reagovať na akúkoľvek námietku, či dotaz. Vie veci podať jednoducho, stručne, a jasne.

Má talent na tvorenie trefných otázok, ktoré obchodníkovi pomôžu vzbudiť záujem a rozrozprávať daného človeka v rozhovore. Rozhovory, ktoré preferuje sú mne veľmi blízke, nakoľko mám rada prirodzenosť, ľudskosť a úprimný záujem o druhého človeka. Tomáš ma len utvrdil a povzbudil, že tento druh komunikácie naozaj funguje a dosahuje výsledky. Vie pochváliť, poďakovať a zároveň má človek voči nemu prirodzený rešpekt a plní si svoju úlohu. Motivuje dennodenne svojou pozitívnou náladou, podporou a dôverou v nás samotných.

Ak mám akýkoľvek problém, viem že sa na neho môžem spoľahnúť a obrátiť. Pridanou hodnotou je u mňa aj fakt, že môžem prísť s nápadmi, postrehmi, on si ich vypočuje, je priklonený k zmenám tam, kde je to nutné a potrebné.

V každom z nás vidí potenciál, s ktorým aj pracuje. Uvedomuje si, že v každom je iná schopnosť, podľa toho zvolí druh komunikácie tak, aby sme sa cítili čo najlepšie. Naše tréningy ma posúvajú. Poteší ma každá jedna spätná väzba. Tréning typológie sa mi veľmi páčil, no zároveň som sa cítila nahnevaná, nakoľko presne Tomáš vystihol aj moje slabé stránky, a to sa človeku nepočúva ľahko.

Trafil presne na strunu a to naštvalo.  Obdivuhodné, ako vie človeka zaradiť na základe pár viet, čo však pomáha pri spolupráci, alebo pri rozhovoroch s potencionálnymi klientmi.

Som človek, ktorý ide cez pocity a ak sa niekde dlhšiu dobu necítim dobre, riešim to. Pri spolupráci s Tomášom som potrebu zmeny nemala, nakoľko komunikácia s ním je na vysokej úrovni, posúva ma vpred ako obchodníka, ale i osobnostne.

Ak mám akýkoľvek problém, viem že sa na neho môžem spoľahnúť a obrátiť. Pridanou hodnotou je u mňa aj fakt, že môžem prísť s nápadmi, postrehmi, on si ich vypočuje, je priklonený k zmenám tam, kde je to nutné a potrebné.

V každom z nás vidí potenciál, s ktorým aj pracuje. Uvedomuje si, že v každom je iná schopnosť, podľa toho zvolí druh komunikácie tak, aby sme sa cítili čo najlepšie. Naše tréningy ma posúvajú. Poteší ma každá jedna spätná väzba. Tréning typológie sa mi veľmi páčil, no zároveň som sa cítila nahnevaná, nakoľko presne Tomáš vystihol aj moje slabé stránky, a to sa človeku nepočúva ľahko.

Trafil presne na strunu a to naštvalo.  Obdivuhodné, ako vie človeka zaradiť na základe pár viet, čo však pomáha pri spolupráci, alebo pri rozhovoroch s potencionálnymi klientmi.

Som človek, ktorý ide cez pocity a ak sa niekde dlhšiu dobu necítim dobre, riešim to. Pri spolupráci s Tomášom som potrebu zmeny nemala, nakoľko komunikácia s ním je na vysokej úrovni, posúva ma vpred ako obchodníka, ale i osobnostne.

Dokázal vo mne hneď nájsť moje silné stránky a tie ďalej rozvíjať.

Čo taktiež oceňujem je, že je aj mojim vzorom. Mala som v minulosti skúsenosti so školiteľmi, ktorí iba rozprávali, čo treba urobiť, ale sami nevedeli ukázať ako. Tomáš najprv ukáže na konkrétnom príklade, a nakoľko je sám skvelým obchodníkom, zoberie telefón a volá.
Páči sa mi štýl jeho komunikácie. Moje očakávania sa naplnili, nakoľko už pri prvom kontakte s ním som mala veľmi príjemný pocit z rozhovoru, ale zároveň je neustále rešpekt. Hodnotím ho ako človeka, ktorý nie je teoretik, ale učí veci z praxe. Ako mentora by som ho rozhodne odporučila, nakoľko vie byť pre obchodníkov vzorom, podporou a vie dať nový pohľad na doteraz zaužívané praktiky, návyky.
Vie docieliť, aby obchodníci robili s nadšením a nie z povinnosti.

Náš tím obchodníkov
pomôže aj Vám

Dohodneme si obchodné stretnutia a uzavrieme zmluvy, presne ako Váš interný obchodný manažér.

Obchodná agentúra, ktorá Vám prinesie nových klientov.

 

Podmienky

Whad Studio © 2023. All Rights Reserved. ·