Najlepší obchodník je ten, ktorý prináša dopyty a klienti sa naňho radi obracajú opakovane. Je to súhra povahových vlastností, ale najmä skillu, ktorý sa dá natrénovať. Prezradíme vám, ako pristupujeme k školeniu obchodníkov my.   My neškolíme !  My trénujeme...

preèítajte si viac