Prípadóva štúdia

DRONE VISION

Spoluprácu sme začali v septembri 2022. Cieľom spolupráce bolo prezentovať spoločnosť a osloviť množstvo firiem s adresným zásahom tak, aby boli oslovení ľudia na konkrétnych pozíciách, ktorí dokážu ohodnotiť služby a posunúť ich ďalej v jednotlivých spoločnostiach tak, aby klient získal čo najviac potenciálnych zákazníkov pre svoje služby. Drone Vision je spoločnosť, ktorá sa venuje profesionálnym službám v bezpilotnom letectve s bezpilotnými lietadlami, čo znamená, že sa venujú zameriavaniu pozemkov, mapovaniu veľkých oblastí, meraniu objemov a službám pre inteligentné poľnohospodárstvo.

Oslovených

831 firiem

Odoslaných

886 mailov

Výsledok

Klient dlhodobo hľadal stáleho obchodníka na pracovných portáloch, no neúspešne. Preto sa rozhodol vyhľadať služby obchodnej agentúry ZIZA, s ktorou začali spoluprácu a ktorá nakoniec trvala takmer rok. Spočiatku bola klientovi pridelená iná obchodná zástupkyňa zo ZIZY, tá však z náhlych zdravotných dôvodov nemohla svoju činnosť pre klienta vykonávať, preto do pár dní nastúpila nová obchodná zástupkyňa, ktorá kompletne prebrala celú agendu. Rýchlu a pohotovú zastupiteľnosť zamestnancov ocenil aj samotný klient a podotkol, že pri internom zamestnancovi by niečo podobné nebolo možné.

 

Začiatok spolupráce šiel prekvapivo veľmi rýchlo, obchodníčka sa veľmi rýchlo naučila všetky detaily o firme, o ich službách, technológiách a veľmi rýchlo dokázala odpovedať na otázky našich potenciálnych zákazníkov. Narozdiel od štandardných obchodných zamestnancov, bola obchodníčka pripravená už behom prvého mesiaca, kedy prebehli už prvé stretnutia, čo značne ušetrilo klientovi čas, ktorý by inak strávil zaúčaním interného zamestnanca. Kontakty, ktoré klient obdŕžal od obchodníčky, boli už spracované, to znamená, že klient dostal kontakt priamo na decision makera, nemusel sa do firmy prebíjať cez asistentky a rôzne info-maily, dostal už hotový kontakt na reálneho človeka. Takisto aj reporting bol pripravený veľmi dôkladne. Klient mal možnosť prehliadnuť si každý kontakt a každú akciu, ktorú obchodníčka vykonala a na základe toho spolu na pravidelných týždenných stretnutiach preberali jej aktivitu a rozhodovali sa, ako budú ďalej pokračovať podľa reakcií zákazníkov.

 

Obchodníčka spravila na potenciálnych zákazníkov až taký dobrý dojem, že ju niektorí očakávali na osobných stretnutiach a predpokladali, že je interná súčasť tímu.

Náš tím obchodníkov
pomôže aj Vám

Dohodneme si obchodné stretnutia a uzavrieme zmluvy, presne ako Váš interný obchodný manažér.

Náš tím obchodníkov
pomôže aj Vám

Dohodneme si obchodné stretnutia a uzavrieme zmluvy, presne ako Váš interný obchodný manažér.

Obchodná agentúra, ktorá Vám prinesie nových klientov.

 

Whad Studio © 2023. All Rights Reserved. ·