Prípadóva štúdia

Ford szilcar

Zvýšiť predajnosť vozidiel a servisných služieb na showroomoch v Košiciach a Bratislave.

Výsledok

Navrhol som hĺbkovú analýzu obchodného a marketingového oddelenia. Na základe zistení som odporúčal spoluprácu s marketingovou agentúrou, pretože sme nemali dostatok času a nechceli vytvárať nový interný tím. S ľuďmi v agentúre som úzko konzultoval tvorbu webovej stránky a tvorbu nových marketingových kampaní zameraných na zvýšenie predaja.  Veľkou výhodou sa stalo to, že som agentúre poskytoval informácie zvnútra spoločnosti a vďaka tomu dokázali navrhnúť najefektívnejšiu kampaň na podporu predaja presne tých áut, ktoré sme v danom mesiaci chceli predať.

 

Obchodne som oslovil k fleetovej spolupráci firmy v Košiciach a aj v Bratislave. Realizoval som obchodné stretnutia a dohodol spolupráce. Vykonal som analýzu procesov v servise, poukázal na možnosti, ktoré by dokázali zrýchliť vybavenie zákazníkov a riaditelia si to už aplikovali u zamestnancov svojim spôsobom. Celkovým výsledkom bolo ročné zvýšenie predaja áut o percentá, s ktorými boli riaditelia spokojní.

 

Náš tím obchodníkov
pomôže aj Vám

Dohodneme si obchodné stretnutia a uzavrieme zmluvy, presne ako Váš interný obchodný manažér.

Obchodná agentúra, ktorá Vám prinesie nových klientov.

 

Whad Studio © 2023. All Rights Reserved. ·