Prípadóva štúdia

Hepy

Zadanie č.1

Zachrániť projekt Strašidelný les pre deti a získať rozpočet za rekordne krátky čas.

Zadanie č.2

V čase vypuknutia prvej vlny pandémie zabezpečiť sponzorov na on-line koncert s názvom “ Save the summer “

Výsledok

Výsledok č.1 :
Identifikovali sme 60 potencionálnych firiem, s ktorými sme komunikovali osobne v priebehu iba necelých dvoch týždňov (8 pracovných dní) . Podarilo sa nám získať rozpočet v hodnote 1600 eur a vecné ceny pre účastníkov.

Výsledok č.2 :
Odmietli sme túto myšlienku, pretože sme vedeli, že skoro všetky firmy mali pozastavené rozpočty na podobné aktivity. Prvotne nám nedávalo zmysel telefonovať stovkám firiem ale na druhej strane sa nám to stalo výzvou a pustili sme sa do práce. Podarilo sa nám získať dvoch hlavných sponzorov a desiatich mediálnych partnerov v priebehu dvoch týždňov.

Link na projekt Save The Summer :
https://www.youtube.com/watch?v=tgmWbulg8Tg

Náš tím obchodníkov
pomôže aj Vám

Dohodneme si obchodné stretnutia a uzavrieme zmluvy, presne ako Váš interný obchodný manažér.

Obchodná agentúra, ktorá Vám prinesie nových klientov.

 

Whad Studio © 2023. All Rights Reserved. ·