Prípadóva štúdia

HOOMI

Spoluprácu s klientom sme začali v októbri 2022. Cieľom spolupráce bolo prezentovať
spoločnosť a osloviť potenciálnych klientov s presným adresným zásahom tak, aby boli
kontaktovaní reálni ľudia na konkrétnych pozíciách v segmente firiem, ktoré sme si predom
určili.

Odoslaných

320 mailov

Výsledok

Hlavnou požiadavkou klienta bolo, aby všetky firmy, ktoré budú oslovené, boli oslovené na
základe vopred definovaných kritérií, ktoré sme si stanovili. Preto sme oslovili konkrétnych
ľudí, ktorí v danej firme boli zodpovední za HR alebo marketing, čo znamenalo, že mohli
potenciálne posunúť a poskytnúť produkty firmy Hoomi ďalej v rámci výberového konania.
Túto požiadavku sa nám podarilo splniť a výsledkom bolo, že sa nám za relatívne krátky čas
podarilo osloviť dohodnuté množstvo klientov, s presným adresným zásahom. Dokonca sa
nám podarilo osloviť viac zákazníkov, ako náš klient očakával a preto bol s prácou našej
obchodnej zástupkyne nadmieru spokojný. Aby sme to bližšie špecifikovali, za necelé dva
mesiace sme firme priniesli obchodné stretnutia s konkrétnymi osobami, ktoré „rozhodujú“,
kde sa riešil záujem o cenové ponuky na viac než 1000 kusov výrobkov.

Náš tím obchodníkov
pomôže aj Vám

Dohodneme si obchodné stretnutia a uzavrieme zmluvy, presne ako Váš interný obchodný manažér.

Obchodná agentúra, ktorá Vám prinesie nových klientov.

 

Whad Studio © 2023. All Rights Reserved. ·