Kto sú obchodníci na prenájom a kedy je výhodné si ich prenajať?

Ak chcete byť úspešný podnikateľ, mali by ste vedieť využívať rozličné stratégie, ktoré podporia predaj a vzájomnú spoluprácu. Jedným zo spôsobov napredovania vašej firmy je aj využívanie vonkajších zdrojov, tzv. outsourcing. Čo vlastne tento pojem znamená a kedy je výhodné ho využiť?

Napríklad aj vtedy, ak som podnikateľ a nemám vlastný obchodný tím. Alebo aj vtedy, ak moji „obchoďáci“ potrebujú opäť nakopnúť. Vtedy prichádzajú na rad obchodníci na prenájom a štýl ich práce, ktorý si opíšeme v riadkoch nižšie.

Čo je outsourcing povinností a prečo ho firmy využívajú?

Pojem outsourcing označuje odovzdanie vnútropodnikových aktivít (zvyčajne nesúvisiacich s hlavnou činnosťou podniku) na externý subjekt, napríklad na subdodávateľa.

V jednoduchosti povedané – dnešní novodobí podnikatelia majú outsourcované služby ako marketing, personalistika a dokonca aj spomínaný obchod – jednoducho všetky povinnosti, ktoré vedia preložiť na externých dodávateľov bez toho, aby potrebovali vo firme interného človeka.

Prečo je to tak? Jednak kvôli ekonomickým dôvodom – zamestnávateľ nemusí riešiť interného človeka, sledovať ho, kontrolovať ho, riešiť dochádzky, PN-ky, platiť za zamestnancov odvody a  jednak – ak si firma na takúto prácu nájde externú firmu, vzniká jej náklad, ktorý si môže zaúčtovať a zároveň odovzdáva povinnosť a zodpovednosť za prácu na firmu subdodávateľa. Inak to nie je ani s obchodníkmi.

Existujú firmy, ktoré vedia, čo robia, baví ich to, ale obchod chcú skôr outsourcovať a preniesť povinnosť obchodného oddelenia na externú firmu. Vtedy prichádza na rad tím obchodníkov externistov, takzvaných obchodníkov na prenájom, medzi ktorých patria aj obchodníci z agentúry ZIZA, ktorí robia všetko pre to, aby prinášali reálne výsledky.

Tím obchodníkov na prenájom vs. interný obchodný zástupca

Okrem vyššie spomínaných výhod majú obchodníci na prenájom ešte niekoľko plusov, ktoré stojí za to spomenúť. Ak si firma zamestná jedného obchodného zástupcu, ten si so sebou väčšinou ponesie iba jedno know-how, ktoré si zažil počas svojho kariérneho života. Obchodná agentúra sa, naopak, skladá z niekoľkých špecialistov a ako firma rastú, pretože získavajú to svoje know-how hneď od viacerých klientov naraz a obchodné modely a stratégie, ktoré pri nich používajú, dokážu zhromaždiť a novému klientovi povedať, čo mu bude/nebude fungovať a aké výsledky mu reálne vedia priniesť.

Obchodní zástupcovia v agentúre nie sú rivali, vedia si spoločne pomôcť

Kým medzi internými obchodnými zástupcami prevažuje akási súťaživosť a rivalita, tím obchodníkov v agentúre pristupuje ku svojej práci inak. Takíto obchodníci sú väčšinou ľudia, ktorí už za sebou majú skúsenosti z firiem a vedia, že to bude fungovať len v prípade, ak si medzi sebou budú pomáhať a odovzdávať si svoje vedomosti a tak sa budú jeden druhého držať a vzájomne sa ťahať vpred. Títo obchodníci nie sú rivali, nezatajujú si medzi sebou dobré nápady a myšlienky a zdieľajú informácie spoločne – preto majú multi-prehľad o tom, čo sa na trhu aktuálne deje, ktoré firmy prosperujú a ktoré stagnujú, vzájomne si cvičia role-play-e a situácie, ktoré denne v práci obchodného zástupcu zažívajú. Takto sa zdokonaľujú v komunikácii a rozširujú si obzory.

Po ďalšie, len máloktorý interný obchodný zástupca sa v prípade problémov obráti na svojho riaditeľa – ďalšou otázkou je, či na svojich podriadených majú vôbec obchodní riaditelia čas. Pritom by si ho nájsť mali. Obchodníci totižto produkujú dobré výsledky vtedy, keď majú o všetko postarané, vybavené, keď sa majú s kým poradiť, majú sa na koho spoľahnúť a keď na pracovisku panuje dobrá atmosféra a oni pracujú preto, lebo sa im chce, lebo ich práca baví.

Chcete aj vy vedieť viac o tom, ako funguje práca obchodníkov na prenájom alebo potrebujete do vášho interného tímu zamestnancov vniesť nový vietor do plachiet? V tom prípade nás neváhajte kontaktovať, či už e-mailom alebo telefonicky, sme vám k dispozícii a radi vám zodpovieme všetky vaše otázky, čo sa získavania nových zákazníkov pre váš biznis týka.

Obchodná agentúra, ktorá Vám prinesie nových klientov.

 

Podmienky

Whad Studio © 2023. All Rights Reserved. ·