Zadanie od klienta :

Zabezpečiť  12  obchodných on-line / off-line stretnutí každý mesiac počas celého roka.

Výsledok :

Každý mesiac oslovíme  200 – 250 spoločností z ktorých vzíde 12 obchodných stretnutí. Tieto „predvarené“ kontakty – obchodné stretnutia pripravíme a  odovzdávame riaditeľom Health Services, ktorí s nimi už komunikujú ďalej o interných záležitostiach.

Referencia : 

Nemali sme čas a kapacity na „navolávanie“ nových klientov. Radšej sme túto službu delegovali na Zizu. Predsa každý ma robiť to, v čom je dobrý, tak sme nechali túto službu na profesionálov.
Návrh riešenia bol celoročná spolupráca s mesačným fixom dohodnutých stretnutí on-line / off-line s cieľom dohodnúť relevantnú cieľovú skupinu firiem.
Momentálne spolupráca funguje druhý mesiac a sme však už teraz nadmieru spokojní.
Z aktuálne 16 dohodnutých stretnutí sme uzavreli 3 zmluvy, ďalších 8 je rozrobených a na dobrej ceste k podpisu.
Štatistika veľmi dobrá. Určite odporúčame spoluprácu s firmou Ziza. Je to vynikajúci spôsob, ako dostať nových klientov bez akejkoľvek väčšej námahy, pretože urobia všetko za Vás.

Mgr. Igor Schild
Chief Financial Oficer
www.healthservices.sk